Угода користувача


1. Загальні положення

1.1 Онлайн-сервіс (платформа) Podkapot.com.ua (далі також - «Портал») - це торгова площадка з величезним асортиментом від продавців зі всієї країни, яка допомагає підприємцям продавати товари і послуги, а покупцям - купувати, а також Портал є комунікаційною платформою для розміщення заявок на запчастини від фізичних осіб власників авто.

1.2 У цій Угоді користувача терміни використовуються в таких значеннях:
Адміністрація Порталу – ФОП Щурко Юрій Миколайович і/або особи, уповноважені ним належним чином на управління Порталом і надання послуг Користувачам.
Автор оголошення - будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови цієї Угоди і публікує у відповідному розділі Порталу оголошення з інформацією про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів і послуг іншими Користувачами.
Відвідувач - будь-яка особа, яка має доступ до Порталу, за допомогою мережі Інтернет і використовує Портал.
Власник Порталу - ФОП Щурко Юрій Миколайович (ідентифікаційний код юридичної особи 3188219675), є постачальником послуг проміжного характеру в інформаційній сфері в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» і не є ініціатором передачі інформації.
Власник сайту - Продавець, який в порядку, встановленому Договором-офертою про надання послуг або окремого договору з Власником Порталу, отримав Послугу доступу і для якого був створений сайт, реєстраційні дані до нього зазначені в Особистому кабінеті і який наповнює Сайт інформаційними ресурсами - Контентом.
Верифікація - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду, відправленого Адміністрацією Порталу в SMS / Viber - повідомленні на номер, вказаний Користувачем при реєстрації, оформлення замовлення, подачі Оголошення, написанні відгуку далі.
Контент - результати інтелектуальної діяльності, що охороняються та які розміщуються Користувачем на Порталі, включаючи, але не обмежуючись: назва та опис товарних позицій, фотографії, характеристики товару / послуги, рекламні матеріали, інформація про Продавця або Користувача, відгуки, Оголошення тощо.
Користувач - Продавець, Покупець, Автор оголошень або Відвідувач, які погодилися з умовами цієї Угоди.
Обліковий запис - електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Порталу, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Сервісами.
Оголошення - повідомлення з інформацією про товари (послуги), яке розміщується Автором оголошення з метою, в тому числі, але не виключно, подальшого продажу або покупки різних товарів і послуг іншими Користувачами. Зміст Оголошення повинен відповідати вимогам до Контенту і Правил розміщення інформації на Порталі.
Товарна позиція - комерційна пропозиція Продавця про продаж товару/послуги, яка публікується їм на Порталі/Сайті.
Покупець - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, фізична особа - підприємець, яка прийняла умови цієї Угоди і яка, користуючись можливостями Порталу, купує і/або замовляє запропоновані Продавцями, Авторами оголошень товари/послуги. Покупець користується можливостями Порталу шляхом автоматичної реєстрації на Порталі зі створенням свого «Кабінету покупця» при здійсненні першого замовлення товару на Порталі. Покупець може бути одночасно Автором оголошення.
Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Порталі, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://podkapot.com.ua/privacy-policy/.
Портал - сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування у вигляді онлайн сервісу (платформи) Podkapot.com.ua, який розміщений в мережі Інтернет за адресою https://podkapot.com.ua і належить ФОП Щурко Ю.М. (ідентифікаційний код юридичної особи 3188219675). Зміст Порталу захищено авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
Правила розміщення інформації на Порталі - вимоги, яких повинні дотримуватися Продавцем, Автором оголошень, щоб мати можливість здійснювати продажі та/або розміщувати Оголошення на Порталі та вимоги до Контенту, який ними розміщується на Порталі та/або своєму Сайті, є невід'ємною частиною Угоди і повинні відповідати законам України.
Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка здійснює діяльність з продажу товарів і/або послуг, зареєстрована на Порталі і має доступ до розділу порталу «Кабінет компанії», в якому може публікувати інформацію про себе (в тому числі - контактну), про пропоновані товари і послуги, комерційні пропозиції і рекламні оголошення, іншу інформацію відповідно до чинного законодавства України. Продавець, який отримує Послугу доступу, одночасно може бути Власником сайту, створеного для нього на платформі podkapot.com.ua.
Рекламні послуги - послуги з розміщення реклами у мережі Інтернет, перелік та вартість яких розміщені за посиланням.
Розділ порталу «Заявки на запчастини» - окремий розділ Порталу, в якому публікуються Оголошення; комунікаційна платформа для розміщення тимчасових заявок від фізичних осіб власників авто, яку шукають запчастину.
Сайт - інтернет-сайт Продавця, створений на Порталі з доменним ім'ям формату піддомен. podkapot.com.ua або з зовнішнім доменним ім'ям, зареєстрований і оформлений з використанням Порталу відповідно до умов Договору - оферти про надання послуг , що функціонує як інтернет-магазин.
Сервіси - сукупність послуг, які надаються Користувачам на Порталі відповідно до цієї Угоди та Договору - оферти про надання послуг , на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів на Порталі, створення Облікового запису, реєстрація доменного імені піддомен.podkapot.com.ua, доступ до розділу Порталу «Кабінет компанії», і/або «Кабінет Покупця», використання Порталу для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові і рекламні послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов'язаних з наданням Покупцям і Відвідувачам можливості вибору та замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій з Авторами оголошень у відповідних категоріях та інше. Використання Сервісів регулюється чинним законодавством України.
Угода - це Користувацька угода, яка розміщена за адресою: https://podkapot.com.ua/terms-of-use. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (Сервіси).

1.3 Моментом укладення цієї Угоди вважається момент будь-якої взаємодії Користувача з Порталом. Цим Користувачі підтверджують свою згоду з усіма умовами цієї Угоди користувача, а Портал надає їм персональне, невиключне, невідчужуване, обмежене право на вхід і використання Порталу, а також Сервіси на умовах, викладених в цій Угоді.

1.4 Будь-яка взаємодія Користувача з Порталом (у тому числі, але не виключно, реєстрація на Порталі, Верифікація, розміщення Оголошення, перерахування Користувачем грошових коштів Власнику Порталу як передоплату за послуги Порталу і/або фактичне користування Сервісами) означає безумовну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди (у тому числі його додатки). Така взаємодія з Порталом є повним і безумовним акцептом цієї Угоди, незнання якої не звільняє Користувача від відповідальності за невиконання його умов.

1.5 Угода користувача може бути змінена Адміністрацією Порталу без попереднього повідомлення. Поточна версія Угоди користувача доступна на сторінці https://podkapot.com.ua/terms-of-use. Продовження користування Порталом Користувачем (будь-яка його подальша взаємодія з Порталом) означає його згоду зі змінами в Угоді.

1.6 У разі, якщо Користувач не згоден з будь-якими умовами цієї Угоди та/або не згоден дотримуватися умов цієї Угоди (або нової редакції Угоди), він не має права користуватися можливостями/Сервісами Порталу і зобов'язаний припинити використання Порталу та покинути його.

1.7 Крім тексту цієї Угоди, порядок надання Сервісів і користування Порталом визначається також Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди.

1.8 Адміністрація Порталу має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в реєстрації і/або користуванні Порталом в разі порушення ним умов цієї Угоди.

2. Опис послуг

2.1 Портал надає послуги, що дозволяють Користувачам реєструватися та створювати на Порталі Облікові записи, пропонувати до продажу товари і/або послуги Продавців, розміщувати Оголошення, ознайомлюватися з пропозиціями Продавців і Авторів оголошень та здійснювати покупки.

2.2 Після реєстрації на Порталі Продавець отримує доступ до розділу Порталу «Кабінет компанії», якому присвоюється унікальний ID-номер і в якому він може публікувати інформацію про компанію, яку він надає: контактну інформацію, інформацію про товари і послуги, що пропонуються Продавцем, іншу інформацію про ньому. Також після реєстрації Продавець може зареєструвати доменне ім'я піддомен.podkapot.com.ua або інший - зовнішній домен, який буде використовуватися для функціонування сайту, на якому розміщуватиметься інформація, що публікується Продавцем в розділі «Кабінет компанії».

2.2.1 Після реєстрації на Порталі як Продавця Користувач вибирає один із запропонованих варіантів платних послуг відповідно до умов Договору - оферти або продовжує користуватися Порталом з обмеженими функціональними можливостями. Реєстрація та створення на Порталі Облікового запису, реєстрація доменного імені, доступ до розділів порталу «Кабінет компанії» і «Кабінет Покупця», оформлення Покупцями замовлень здійснюється безкоштовно.

2.2.2 Платні послуги надаються на Порталі на умовах Договору - оферти про надання послуг Під час першого замовлення Послуги доступу для Продавця може створюватися особистий інтернет-сайт на Порталі (з використанням його апаратних і технічних можливостей), який може використовуватися Продавцем (Власником сайту) для подання або реалізації його товарів, робіт або послуг шляхом здійснення електронної угоди. Власник сайту (Продавець) самостійно наповнює Сайт та/або відповідні розділи «Kабінета Компанії» інформацією, він є ініціатором передачі інформації, має можливість змінювати її зміст і вибирати одержувача.

2.3 При першій оплаті і підключенні додаткових послуг, які включають перенесення інформації та Контенту Користувача з Порталу на інші ресурси, що належать Власнику Порталу, Користувач дає свою згоду на таке перенесення інформації та Контенту, а також на використання переданої інформації, Контенту та інших даних Власником Порталу на інших ресурсах.

2.4 Власник Порталу не є стороною електронної угоди між Продавцем та Покупцем, предметом якої виступають товари, роботи або послуги, пропоновані Продавцями на їх Сайті/сторінці. Всі угоди між Авторами оголошень та іншими Користувачами укладаються безпосередньо, Власник Порталу не є учасником таких угод, а лише надає комунікаційну торгову площадку для розміщення оголошень. Власник Порталу не несе відповідальності за зміст інформації, що передається, або одержуваної інформації і за шкоду, заподіяну в результаті використання Користувачами результатів Сервісів Порталу.

3. Права та обов'язки Адміністрації Порталу

3.1 Адміністрація Порталу зобов'язується забезпечити можливість отримання Користувачем Сервісів в порядку, визначеному цією Угодою.

3.2 Адміністрація Порталу залишає за собою право на власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку інформацію, яка публікується Користувачами на Порталі, призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Порталу в будь-який час та без пояснення причин.

3.3 Адміністрація Порталу має право розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Порталу без узгодження з Користувачем.

3.4 У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди (разом з його невід'ємними частинами), Адміністрація Порталу має право призупинити, обмежити або припинити доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів в односторонньому порядку в будь-який час. При цьому Портал не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути нанесені Користувачеві такими діями.

3.5 Адміністрація Порталу має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень (комерційних пропозицій), в тому числі електронних повідомлень на адреси наданої Користувачем електронної пошти або SMS/Viber-повідомлень на надані Користувачем номера його мобільних телефонів, що містять організаційно-технічну, інформаційну, маркетингову або іншу інформацію про можливості Сервісів на Порталі, діяльності Власника Порталу або його партнерів. Користувач у будь-який момент може відмовитися від подальшого отримання таких повідомлень.

3.6 Адміністрація Порталу зобов'язується надавати Користувачу можливість отримання консультацій служби підтримки у разі зазначення Користувачем ідентифікаційних даних. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов'язаними з наданням Послуг.

3.7 Адміністрація Порталу має право здійснювати модерацію всього Контенту та Оголошень на відповідність їх вимогам цієї Угоди, Правил розміщення інформації на Порталі, Правил розміщення оголошень, Правил публікації відгуків та чинного законодавства України, і у разі виявлених порушень в будь-який час на свій розсуд видаляти таку інформацію з Порталу без пояснення причин.

3.8 Адміністрація Порталу, враховуючи дії/бездіяльність Користувача на Podkapot.com.ua, який порушує положення Правил розміщення інформації на Порталі, що є невід'ємною частиною цієї Угоди, має право на свій розсуд повністю або частково обмежити доступ до Сервісів, що надаються на Порталі, відмовитися від надання послуг Користувачеві і розірвати з ним договір в односторонньому порядку.

3.9 У разі, якщо Адміністрація Порталу отримає відомості про незаконну діяльність Користувачів та/або встановить факти чи з’ясує обставини, які вказують на те, що діяльність Користувачів має ознаки незаконної, з метою забезпечення безпеки Користувачів і роботи Порталу, а також з метою запобігання та припинення шахрайських дій на Порталі, має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із Сервісів Порталу в будь-який час та/або розірвати договір в односторонньому порядку.

3.9.1. Акцептуючи дану Угоду, Користувачі надають згоду, що Адміністрація Порталу має право здійснювати перевірку замовлень в тому числі інформації та/або документів, пов’язаних із замовленнями, а також розсилок та відгуків за допомогою свого програмного забезпечення, та, у разі виявлення відомостей або встановлення фактів, що мають ознаки отримання неправомірної вигоди та/або ухилення від сплати послуг та/або недобросовісної конкуренції та/або шахрайства, має право обмежити, призупинити, зупинити доступ такого Користувача до Електронного маркетплейсу та/або не приймати до уваги та/або не враховувати такі замовлення та відгуки. При цьому факт порушення або виявлення відомостей вважається підтвердженим, якщо Адміністрація Порталу оповістила про це Користувача та/або обмежила функціонал Електронного маркетплейсу для такого Користувача.

3.10 Адміністрація Порталу з метою забезпечення безпеки Користувачів та роботи Порталу, а також з метою запобігання та зупинення шахрайських дій на Порталі має право запитувати документи, що ідентифікують Користувачів (фотографію Користувача в форматі селфі з відкритим паспортом, скан-копії (фотографії) паспорту Користувача, виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань для фізичних осіб та юридичних осіб). Також, з метою підтвердження добросовісності діяльності Продавця, Адміністрація Порталу має право запитувати у Продавців документи, що підтверджують відправку товарів Покупцям. У випадку відмови надати документи, Адміністрація Порталу має право в односторонньому порядку призупинити, обмежити або зупинити доступ такого Користувача до будь-якого із сервісів в будь-який час.

4. Права та обов'язки Користувача

4.1 Під час реєстрації та/або заповнення форми замовлення та/або подачі Оголошення Користувач повинен надати правдиву, точну і повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в формі для реєстрації і в формах розділів порталу «Кабінет Компанії», та «Кабінет Покупця» і підтримувати цю інформацію в актуальному стані, такому, що відповідає дійсності. Користувач зобов'язується забезпечити достовірність наданої інформації. Користувач не має права вимагати від Адміністрації Порталу приховування будь-якої інформації про нього.

4.1.1. Шляхом підтвердження замовлення при його оформленні на Порталі, Користувач дає згоду на автоматичне створення Кабінету Покупця, для входу в який використовуватиметься або адреса електронної пошти або номер мобільного телефону, вказані при оформленні замовлення на Порталі. При цьому, Покупець в будь-який момент може видалити свій Кабінет Покупця, за умови, якщо він має до нього доступ.

4.2 У разі надання недостовірної або неповної інформації, Адміністрація Порталу має право призупинити або скасувати реєстрацію Користувача та припинити надання йому Послуг.

4.3 Користувач зобов'язується використовувати Портал/Сайт тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також прав та законних інтересів Власника Порталу.

4.4 Користувач не має права вчиняти дій, що впливають на нормальну роботу Порталу і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

4.5 Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю/Облікового запису шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

4.6 Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування тощо свої логін і пароль для доступу до Порталу і Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без згоди Адміністрації Порталу. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

4.7 Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію Сайту для особистих некомерційних цілей. Копіювання інформації з сайту забороняється.

4.8 Продавець зобов'язується не обмежувати можливість здійснення електронної угоди Покупцями на Порталі в розділі споживчих товарів шляхом відключення прийому замовлень в налаштуваннях Кабінету компанії, крім випадків, коли Продавець перебуває у відпустці або в неробочий час, вказаний Продавцем.

4.9 Продавці та Автори оголошень гарантують, що володіють всіма правами на використання матеріалів та Контенту, що розміщуються ними на Порталі, Веб-сайтах і в оголошеннях, у т.ч. правами інтелектуальної власності.

4.10 Користувач зобов'язується надати за запитом від Адміністрації Порталу додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до надання Сервісів (послуг).

4.11 Користувач зобов'язується дотримуватися майнових та немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

4.12 Користувачі Порталу зобов'язуються не допускати в адресу і щодо інших користувачів, Адміністрації та представників Порталу виразів і висловлювань у брутальній, образливій формі, проявляти агресію і застосовувати в своїх висловлюваннях (як усних, так і письмових) ненормативну лексику. У разі отримання скарги або фіксації Адміністрацією Порталу перерахованих вище дій, такого Користувачеві виставляється попередження. При наявності зафіксованого порушення два і більше рази, Адміністрація Порталу має право обмежити доступ такого Користувача до Порталу.

4.13 У разі створення для Власника сайту (Продавця) двох і більше особистих інтернет-сайтів на Порталі, при наповненні таких Сайтів контентом Власник сайту (Продавець) зобов’язується не дублювати інформацію, не наповнювати Сайт однаковими (повністю або частково) товарними позиціям (в тому числі, але не виключно, якщо товарні позиції містять (часткове або повне співпадіння про товари, його опис, характеристики, ціну, продавця (в тому числі, зазначену в особистому кабінеті).

5. Вимоги до Контенту. Розмежування відповідальності

5.1 Публікація інформації на Порталі і на Веб-сайтах повинна здійснюватися в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України та положень цієї Угоди.

5.2 Пропозиція Продавця про продаж товару/послуги (Товарна позиція), яка публікується ним на Порталі/Сайті, має містити всю передбачену законодавством України (зокрема, але не виключно, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про захист прав споживачів») інформацію для споживачів, зокрема:

5.2.1 найменування Продавця (виконавця), його місцезнаходження та порядок прийняття претензії;

5.2.2 основні характеристики товару/продукції (назва товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються, дані про основні властивості продукції, номінальна кількість (масу, об'єм тощо) і т.д.);

5.2.3 ціну (тариф), включаючи плату за доставку, та умови оплати;

5.2.4 умови повернення або обміну товару, порядок розірвання договору;

5.2.5 гарантійні зобов'язання та інші послуги, пов'язані з утриманням чи ремонтом продукції;

5.2.6 умови та правила придбання продукції, інші умови поставки або виконання договору.

5.3 Адміністрація Порталу не проводить обов'язкову перевірку інформації і Контенту (в тому числі в оголошеннях), яка розміщується Користувачами на Порталі і на Веб-сайтах і не несе відповідальності за відповідність такої інформації чинному законодавству України.

5.4 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за помилки, неточності, упущення, які були допущені при реєстрації або розміщенні інформації Користувачем, а також будь-які матеріальні або нематеріальні збитки, що виникли в зв'язку з цим (включаючи упущену вигоду).

5.5 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Порталі, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Порталу, так і іншими можливими способами.

5.6 Адміністрація Порталу залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (у т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає, на думку адміністрації Порталу, принципам суспільної моралі. Адміністрація Порталу також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.

5.7 У разі виникнення в зв'язку з розміщенням Користувачем Контенту та/або будь-якої інформації, рекламних матеріалів, та/або змістом рекламних матеріалів (відповідністю змісту реклами вимогам чинного законодавства) та/або якістю товарів/послуг, які рекламуються, претензій, суперечок застосування штрафних санкцій з боку третіх осіб та/або контролюючих органів або за рішенням суду, такий Користувач зобов'язується розглядати та вирішувати ці питання самостійно без залучення Адміністрації Порталу, а також зобов'язується компенсувати Власнику Порталу в повному обсязі збитки, витрати, включаючи штрафні санкції, викликані порушенням ним умов цієї Угоди.

5.8 Вся розміщена Користувачами на Порталі/Сайті інформація вважається власністю Користувачів, які її розмістили, до тих пір, поки не буде підстав вважати інакше. Всю відповідальність за відповідність такої інформації (Контенту) законодавству України несуть такі Користувачі. Користувачі Порталу не отримують ніяких прав на використання інформації, розміщеної іншими Користувачами і несуть повну відповідальність перед власником інформації за її неправомірне використання.

6. Вимоги до якості обслуговування Покупців

6.1 Всі Продавці зобов'язані сумлінно виконувати свої зобов'язання перед Покупцями, зокрема Продавці зобов'язуються:

6.1.1 своєчасно, але не пізніше ніж протягом 24 годин, обробляти замовлення і звернення Покупців щодо товарів/послуг Продавця, інформація про яких розміщена на Порталі;

6.1.2 своєчасно інформувати Покупців про відсутність замовленого товару або неможливість його доставки в узгоджені сторонами терміни з обов'язковим зазначенням причин і уточненням термінів виконання своїх зобов'язань перед Покупцем;

6.1.3 своєчасно (але не пізніше строку зазначеного Адміністрацією Порталу у відправленому Користувачеві повідомленні щодо скарги) розглядати і давати мотивовану відповідь на скарги, претензії і пропозиції, що надходять від Покупців, пов'язані з діяльністю Продавця на Порталі. Оперативно взаємодіяти з Адміністрацією Порталу в таких випадках, в той же термін повідомляти Адміністрації Порталу про результати розгляду таких звернень, а також дотримуватися рекомендацій щодо покращення якості обслуговування, тощо.

6.1.4 виконувати вимоги Закону України «Про захист прав споживачів» щодо прав покупців (споживачів) при придбанні ними товарів / послуг на Порталі, в тому числі встановлених статтями 12, 13 цього Закону.

6.1.4.1 Продавці зобов'язані на вимогу Покупця впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів, не рахуючи дня покупки, обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний, якщо товар не задовольнив споживача за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, за умови що товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ про покупку даного товару. Якщо на момент обміну аналогічного товару, який би задовольняв вимоги споживача, немає в продажу, споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад сплачені грошові кошти за товар, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. Не підлягають обміну (поверненню) товари, зазначені у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 року № 172 Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів" - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94-%D0%BF

6.1.4.2 Покупець має право розірвати договір шляхом повідомлення Продавця про це протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту підтвердження Продавцем замовлення або з моменту отримання товару. Повернення товару відбувається відповідно до ст. 13 ч. 5 ст. 12 Закону України "Про захист прав споживачів". Дія цього пункту не поширюється на випадки (в тому числі, але не виключно) придбання на Сайті/Порталі Покупцем товару, виготовленого на замовлення, періодичних видань та в разі придбання запечатаного комп'ютерного обладнання, яке було відкрито Покупцем.

6.1.5 надавати Покупцям документ, що підтверджує покупку товару/послуги. Таким документом може бути електронний документ, квитанція, товарний або касовий чек, квиток, талон або інший документ. Документ повинен в обов'язковому порядку містити інформацію про порядок обміну (повернення) товару, найменування продавця, порядок розгляду претензій, гарантійні умови, інші умови, визначені Законом України "Про захист прав споживачів", Законом України "Про електронну комерцію" тощо.

6.1.6 розміщена Продавцем інформація на Порталі/Сайті про товар (у т.ч. його опис та фото) повинна бути достовірною та повною. Інформація про наявність товару і ціну повинна бути актуальною постійно. Покупець має право вимагати, а Продавець зобов'язаний продати йому товар за ціною, вказаною Продавцем на Сайті/Порталі відповідно до ст 18, 19 Закону України "Про захист прав споживачів".

6.2 У разі порушення Продавцем викладених в цьому розділі Угоди вимог, а також при наявності неврегульованих Продавцем скарг від Покупців, частого скасування замовлень, відмови продати Покупцю товар за заявленою на Сайті/Порталі ціною, збільшенні кількості негативних відгуків від Покупців і користувачів, Адміністрація Порталу залишає за собою право повністю або частково обмежити доступ до інформації про товари Продавця на Порталі/Сайті, або видалити розміщений Продавцами Контент або припинити Обліковий запис Продавця і доступ до Сервісів Порталу і/або відмовитися від надання послуг Продавцю і розірвати договір в односторонньому порядку. При цьому, обмеження доступу до Сервісів Порталу, в тому числі внаслідок порушення Користувачами положень даного розділу 6 "Вимоги до якості обслуговування Покупців", не вважається порушенням з боку Адміністрації Порталу та плата за послуги доступу до Сервісів Порталу за час обмеження доступу не повертається.

7. Відповідальність. Обмеження відповідальності.

7.1 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Порталу/Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет та мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

7.2 Послуги на Порталі надаються «як є». Адміністрація Порталу не гарантує безумовного збереження Облікового запису Користувача, доменного імені піддомен.podkapot.com.ua Користувача та розміщеної Користувачем інформації на Порталі/Сайті/розділі Порталу.

7.3 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкове та безперебійне надання Сервісів, припинення доступу Користувача до Сервісів, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Порталу, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

7.4 Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і/або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельним засобів зв'язку та інше.

7.5 Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та/або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу третіх осіб до комунікацій Користувача.

7.6 Адміністрація Порталу не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликаний або пов'язаний з використанням Користувачем Сервісів.

7.7 Адміністрація Порталу не несе відповідальності перед Користувачами або іншими третіми особами щодо:

7.7.1 змісту і законності, достовірності і повноти інформації (Контенту), що надається/одержується Користувачем при використанні Сервісів;

7.7.2 якості товарів/послуг, що продаються Продавцями на Порталі/Сайті, вчасну доставку;

7.7.3 відповідності товарів/послуг, придбаних за допомогою Порталу/Сайту, очікуванням і/або вимогам Покупця;

7.7.4 виконання Продавцями та Авторами оголошень своїх зобов'язань по доставці Покупцям придбаних за допомогою Порталу/сайту або з використанням розділу Порталу «Оголошення» товарів/послуг, їх повернення або заміни, повернення коштів у разі розірвання договору тощо;

7.7.5 виконання гарантійних зобов'язань Продавцями перед Покупцями по придбаних за допомогою Порталу/Сайту товарів/послуг;

7.7.6 відповідності діяльності, здійснюваної Продавцем, з продажу товарів/надання послуг вимогам законодавства України;

7.7.7 виконання Покупцями своїх зобов'язань по оплаті замовлених у Продавців та Авторів оголошень товарів/послуг.

7.8 У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Власника Порталу, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Порталу, такий Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Адміністрацію Порталу від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Адміністрації Порталу в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Власнику Порталу (включаючи судові витрати), завдані йому у зв'язку з претензіями та позовами, що пов'язані з розміщенням матеріалів, Оголошень і/або діяльністю Користувача на Порталі/Сайті.

7.9 Адміністрація Порталу не нестиме відповідальність за будь-які збитки або збитки, прямо або побічно виникли у Покупців або Продавців/Авторів оголошень в результаті діяльності Продавців/Авторів оголошень на Порталі/Сайті. Адміністрація Порталу ні за яких обставин не несе відповідальності перед Користувачами або третіми особами за будь-які непрямі збитки, у тому числі упущену вигоду. Відповідальність Адміністрації Порталу обмежується прямими документально підтвердженими збитками, що наступили в результаті дії або бездіяльності Адміністрації Порталу в розмірі, що не перевищує вартість наданих послуг окремо взятому Користувачеві.

7.10 Адміністрація Порталу не контролює якість і терміни поставки Продавцями/Авторами оголошень товарів/надання послуг, пропонованих ними за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі/Сайті або в оголошеннях у відповідному розділі Порталу. В результаті Користувач приймає умову, згідно з якою всі товари та послуги, що пропонуються через Портал/Сайт Продавцями і/або Авторами оголошень, надаються ними під свою самостійну відповідальність та продаж таких товарів/надання послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Порталу. Покупець бере на себе повну відповідальність та ризики за отримання товарів і послуг, пропонованих Продавцями/Авторами оголошень за допомогою розміщення відповідної інформації на Порталі/Сайт/в Оголошенні. Продавець/Автор оголошення приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Покупцями придбаних товарів/наданих послуг Продавцями та/або Авторами оголошень.

7.11 Адміністрація Порталу залишає за собою право видаляти або блокувати доступ до інформації, розміщеної Користувачем, без попередження, у випадках:

7.11.1 отримання обов'язкових до виконання рішень компетентних державних органів України;

7.11.2 вимог власників прав інтелектуальної власності, у т.ч., але не обмежуючись, авторських або суміжних прав, прав на знаки для товарів та послуг, на винаходи та корисні моделі, на промислові зразки тощо, про припинення порушень його прав Користувачем на Порталі/Сайті/в розділі Порталу «Оголошення»;

7.11.3 іншого порушення прав або законних інтересів інших Користувачів Порталу, юридичних і фізичних осіб за їх мотивованим зверненням (у тому числі в разі порушень прав споживачів);

7.11.4 виявлення інформації, яка заборонена до розміщення на Сайті або не відповідає вимогам цієї Угоди (разом з додатками);

7.11.5 виявлення інформації про Компанію або Автора оголошення, що свідчить про несумлінне використання Порталу, надання Користувачем недостовірної інформації, здійснення діяльності з порушенням вимог чинного законодавства України.

7.12 Адміністрація Порталу має право видалити або передати іншому Користувачеві доменне ім'я на Порталі, закріплене за Користувачем безкоштовного пакету послуг, якщо дане ім'я не використовується протягом 6 і більше календарних місяців (немає відвідувань, немає логінів в «Особистий кабінет») поспіль.

7.13 Адміністрація Порталу не несе відповідальність за дії систем переказів, платіжних систем і за затримки пов'язані з їх роботою.

8. Інтелектуальна власність

8.1 Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Порталі при наданні Сервісів, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняються законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, що входять до складу Сервісу і належать Порталу, крім дозволеного в цій Угоді, без дозволу Адміністрації Порталу чи іншого законного правовласника є незаконним і може стати причиною судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

9. Додатки до Угоди

9.1 Політика конфіденційності - знаходиться за посиланням https://podkapot.com.ua/privacy-policy/.Оставьте свой номер телефона и мы поможем вам найти запчасть